Mededelingen


Op de gemeenteavond van 23 april 2-24 is een verkiezing van ambtsdragers gehouden, die de taken van de aftredende ambtsdragers over kunnen nemen.

Op zondag 24 December is er een speciale Kerstviering in de versierde Kerk van Hichtum met als Thema: Kom gewoon zoals je bent, je bent Welkom!

Kerkdiensten


ANBI

De Protestantse Gemeente te Burchwert-Hartwert-Hichtum is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)