Kerkrentmeesters

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderling-kerkrentmeesters aangesteld.

– Franke Bouwstra, Hartwerd

0515 569311

– Jan Sieperda, Burgwerd

0515 573833

Ouderlingen

Er zijn twee ouderlingen aangesteld in de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum.

– Bouwe Bouma, Hartwerd (voorzitter kerkenraad)

0515 569380

Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen:

– Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd

0515 336117

– Mattie Post, Bolsward (scriba kerkenraad)

0515 576040