Kerkrentmeesters

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderling-kerkrentmeesters aangesteld.

– Franke Bouwstra, Hartwerd

0515 569 311

– Djurre Zijsling, Hartwerd (scriba kerkenraad)

06 4006 1400

Ouderlingen

Er zijn 2 ouderlingen aangesteld in de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum.

– Bouwe Bouma, Hartwerd

0515 569 380

– Tineke Jongsma, Burgwerd (voorzitter kerkenraad)

0515 575 184

Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen:

– Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd

0515 336 417

Tjallie van Abbema, Hartwerd

06 25 477 283