Geschiedenis klokkenstoel Hartwerd

In de middeleeuwen heeft een Romano-gotische kerk in Hartwerd gestaan. Het was vrij opmerkelijk dat het kleine terpdorp Hartwerd een eigen parochiekerk had, want ten noordoosten van het dorp stond de in 1191 gestichte abdij Bloemkamp, waartoe de kerk van Hartwerd behoorde. Het precieze bouwjaar van de kerk in Hartwerd is niet bekend. Tijdens de Reformatie in 1580 werden alle Rooms-Katholieke kerken protestants en zo ging de kerk van Hartwerd over naar de Hervormden.

In 1771 is de kerk, waarschijnlijk in verband met geldnood, afgebroken. De kerktoren bleef nog staan tot deze in 1807 ook is afgebroken. Alleen de middeleeuwse klok bleef bewaard. Deze klok is waarschijnlijk afkomstig uit het klooster Bloemkamp en stamt uit de 12e of 13e eeuw. Na de sloop van de kerktoren, nam de kleine gemeenschap van Hartwerd het besluit het kerkhof in eer te houden. Ook zou de klok weer moeten luiden bij begrafenissen en sterfgevallen. In 1807 werd een klokkenstoel gebouwd, met een unieke vorm. Het fundament, dat bestaat uit oude Friese gele kloostermoppen, zou de oude fundering van de kerktoren zijn. Op de gemetselde voetring staat een houten geraamte dat omgeven is door dakpannen. Bovenop staat het vierkant met de galmgaten en vervolgens een piramidevormige kap met daarop de windwijzer in de vorm van een haan. De pijl onderaan de haan is aan één kant hartvormig.

In 1986 werd de klokkenstoel gerestaureerd met subsidie van verschillende overheden en instanties. De klokkenstoel is helemaal afgebroken en in dezelfde stijl herbouwd. Tijdens deze restauratie bleek dat de eigenlijke klokkenstoel en de fundering niet opnieuw gebruikt konden worden. De oude klok, die de middeleeuwen en de Duitse bezetting overleefd had, was eveneens onbruikbaar door een scheur in de schedel. De middeleeuwse klok werd vervangen door een 20-eeuwse klok uit de gesloopte Hervormde Johanneskerk van Apeldoorn.

De klok wordt geluid bij begrafenissen en sterfgevallen. Tot 1970 werd eveneens het tijdluiden toegepast, waarbij de klok geluid werd om (ongeveer) 8.00 uur, 12.00 uur en 16.00 uur. Dit werd vaak gedaan door de dorpstimmerman (of vrouw).

De klokkenstoel en het kerkhof is sinds 1995 in beheer van de stichting ‘It Hartwerder Klokhús’ en is gekoppeld aan de in 1910 opgerichte begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’.