Koster kerk Hichtum

Kerk Hichtum

Voor informatie over de kerk van Hichtum en de mogelijkheden tot huren van de kerk, kunt u terecht bij de kosters Yke en Sita Ykema, telefoonnummer 0515 575226.

Wanneer u meer informatie wilt over het huren van de kerk, kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.