Orgel van Hichtum

Het orgel is in 1795 gebouwd door Albertus van Gruisen “meester orgelmaker te Leeuwarden“. Het was niet het eerste instrument. Uit de rekeningboeken is bekend dat ook in de 17de en 18de eeuw betaald werd voor het onderhoud van het orgel. Het door Van Gruisen gebouwde orgel verkeert in een uitstekende staat, aan de oorspronkelijke dispositie is nagenoeg niets veranderd. Het wordt door kenners “de prinses van de kleine orgels in Friesland” genoemd.