Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen:

– Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd

0515 336 417

– Mattie Post, Bolsward (scriba kerkenraad)

0515 576 040