Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen:

– Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd

0515 336 417

Tjallie van Abbema, Hartwerd

06 25 477 283