Kerkrentmeesters

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderling-kerkrentmeesters aangesteld.

– Franke Bouwstra, Hartwerd

0515 569311

– Jan Sieperda, Burgwerd

0515 573833