Kerkrentmeesters

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderling-kerkrentmeesters aangesteld.

– Franke Bouwstra, Hartwerd

0515 569 311

– Djurre Zijsling, Hartwerd (scriba kerkenraad)

06 4006 1400