Ouderlingen

Er zijn twee ouderlingen aangesteld in de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum.

– Bouwe Bouma, Hartwerd (voorzitter kerkenraad)

0515 569380