Aanmelden diensten

Voor de diensten dient men zich de komende weken aan te melden.

Aanmelden voor de diensten kan op de zaterdag voorafgaand aan de dienst, tussen 16.00 en 18.00 uur.

Dienst in Lollum, aanmelden bij Tjitze Schilstra, 0517 469 200

Dienst in Burgwerd, aanmelden bij Djurre Zijsling, 06 4006 1400