Actie Kerkbalans 2021

Geef   vandaag   voor

de   kerk   van  morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

En de kerk is daarbij voor veel mensen belangrijk: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in het voortbestaan van de kerk, tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken op allerlei momenten, in tijden van verdriet en rouw maar ook in goede en gelukkige tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

 

Waar is uw donatie in 2020 aan besteed?

In het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente weinig kerkdiensten gehouden maar is er veel aan het onderhoud van zowel de kerk als Burgwerd als die van Hichtum gedaan. Als onderdeel van het instandhoudingsplan 2019-24 zijn in Hichtum o.m. de raamkozijnen gedeeltelijk vernieuwd en verstevigd en in Burgwerd zijn de dakgoten en het voegwerk van de buitenmuren hersteld. Verder hebben beide kerken een schilderbeurt gekregen. De beide monumenten staan er nu weer prima bij.

 

De begroting voor 2021 geeft een klein negatief resultaat. Hoewel we geen dominee meer in vaste dienst hebben, worden er op de begroting nog wel kosten gemaakt, omdat we maandelijks een bedrag moeten afdragen aan de PKN in Utrecht en omdat we een dominee inhuren voor het pastoraat in onze gemeente.

Meer informatie over de begroting 2021 kunt u vinden op de website: www.pgbhh.nl.

 

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u voor een vrijwillige bijdrage voor het werk in onze gemeente en voor het in goede staat houden van onze beide kerkgebouwen.

 

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op NL97 RABO 0308701682 o.v.v. Kerkbalans 2021.

De belastingdienst helpt een handje mee: kijk op www.kerkbalans.nl.

 

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters van de

PG Burgwerd-Hartwerd-Hichtum

Postbus 196, 8700 AD Bolsward