Begrotingen

Op 12 december heeft de kerkenraad de begrotingen 2020 goedgekeurd van de diaconie en de kerk. Deze begrotingen liggen voor gemeenteleden ter inzage bij de familie Bouwstra, Oldeclooster 8 in Hartwerd op woensdag 18 december 2019 van 16.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag 19 december van 19.00 tot 20.00 uur of op afspraak telefoonnummer 0515 – 569311.