Dienst 16 januari

In verband met de huidige corona maatregelen heeft de Kerkenraad besloten de kerkdienst van 16 januari a.s. NIET door te laten gaan.
Over de  kerkdiensten hierna zullen we u zo spoedig mogelijk informeren aan de hand van de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland, die vanaf 14 januari a.s. gaan gelden
Voor vragen kunt u contact opnemen met Franke Bouwstra tel: 0515 – 56 9311.