Jaarrekeningen 2020

De jaarrekeningen voor 2020 van de Gemeente en de Diaconie moeten op 15 juni ingediend worden bij de Classicale Commissie voor Behandeling van Beheerszaken ( CCBB) van de Protestantse Kerk.
In verband met de extra werkzaamheden, die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwste RIchtlijn voor Begroting en Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk is er meer tijd nodig. De Kerkenraad heeft dan ook aan de CCBB uitstel gevraagd voor indiening van de jaarrekeningen.
Op de Website zal tijdig aangekondigd worden wanneer de jaarrekeningen ter inzage worden gelegd voor gemeenteleden.