Kerkdiensten

De lockdown die vanaf 14 december van kracht is heeft ook gevolgen voor de geplande kerkdiensten van onze gemeente. Gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland naar aanleiding van deze corona maatregelen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • de Kerstdienst, die gepland is voor 25 december om 9.30 uur in de kerk in Burgwerd gaat WEL DOOR. In deze dienst vragen we u met klem alle basismaatregelen ter voorkoming van een besmetting in acht te nemen.
  • De gezamenlijke oudjaarsavonddienst met de gemeente Lollum-Waaksens is in overleg met hun kerkenraad  VERPLAATST naar de kerk in Lollum.
    U kunt deze dienst ook online bijwonen. Meer details hierover kunt u vinden op de website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl
  • De gezamenlijke zangdienst met de gemeente Lollum-Waaksens op 2 januari 2022 is in overleg met hun kerkenraad AFGELAST.

Over de geplande kerkdiensten hierna zal de Kerkenraad een beslissing nemen afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de geldende corona maatregelen. Informatie over deze kerkdiensten zullen we ook op deze website plaatsen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Franke Bouwstra tel: 0515 – 56 9311.