Plantdag 9 april a.s.

De projectgroep Natuerlik Burchwert neemt samen met de dorpen Tjerkwerd en Kimswerd deel aan het project ”Tichterby de Natuer, troch de flearmûzen”.
Zoals wellicht bekend biedt de Johannes kerk in Burgwerd huisvesting aan een vleermuizen kolonie.
Een van  de doelen van dit project is het vergroten van de biodiversiteit in de dorpen om een goede leefomgeving voor de vleermuizen en insecten te creëren.
Inmiddels is een plan gemaakt voor het plaatsen van vele soorten bloemen, struiken en bomen op verschillende plaatsen in het dorp.
En op zaterdag 9 april a.s. wordt de plant dag gehouden!
Vrijwilligers zijn van harte welkom om hierbij een handje te komen helpen.
U kunt zich hiervoor opgeven door Carolien Leusink van de werkgroep Natuerlik Burchwert even te bellen : 0515-785576.