Startweekend 2015

Voor alle inwoners van Hartwerd, Hichtum en Burgwerd

Thema: “We sette troch”

Zaterdag 26 september

Voor de basisschooljeugd vanaf groep 3:

We verzamelen om 10.00 uur bij de kaatskantine om vervolgens naar Sybrandy´s Speelpark te gaan in Rijs. We zijn om ongeveer 15.00 uur weer terug. Bij regenachtig weer is het handig om een regenjas en een paar laarzen aan te trekken. De bijdrage (voor toegang, eten en drinken) is €5.00  per kind.

Voor de ouderen:

Iedereen die van de basisschool af is mag mee, maar we zouden het wel zeer op prijs stellen als er ook ouders meegaan om de wat jongere kinderen een beetje te begeleiden.

Locatie: MFC It Klif, Hegewei 16 in Oudemirdum.

Verzamelpunt: Doniaweg ter hoogte van de opslag om 19.15 uur.

Het programma van die avond………????

Zoals altijd vragen we na afloop “een gift in de pet” voor de gemaakte onkosten.

Zondag 27 september

In de hervormde kerk van Burgwerd is een oecumenische dienst. Ds. Westra gaat voor. De dienst begint om 11.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om in het “Doniahûs” een gezellig bakje koffie te drinken. We collecteren dit jaar voor de Kinderhulp.

Om dit weekend goed te laten verlopen, willen we graag weten hoeveel personen er mee doen. Vul daarom het onderstaand strookje in en lever dit in bij een van de commissie leden. Doe dit voor 22 september, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

De Startweekend commissie: Willy de Boer, Carin Mulder, Cilia Hettinga, Froukje Schilstra, Bouwe Bouma, Bouke Sieperda en Hendrik Posthumus

Wij rekenen op jullie op 26 en 27 september!!

Natuurlijk gaan wij mee!!!

………………………………………………………… geeft/geven zich op voor zaterdagmorgen

………………………………………………………… geeft/geven zich op voor zaterdagavond en komt/komen wel/niet* met eigen auto.