Tsjinst mei Piter Wilkens

Snein 10 septimber yn de tsjerke fan Hichtum.

11.00 oere: spesjale tsjinst mei meiwurking fan Piter Wilkens, ús Fryske troubadour.

Ynrin fanôf 10.30 oere mei kofje/tee.

Kom op tiid: fol is fol.