Update omtrent coronavirus 23 maart

Beste gemeenteleden,

Het coronavirus beheerst momenteel onze hele samenleving.

In de lijn van de adviezen van de regering zijn ook in onze gemeente de kerkelijke activiteiten afgelast tot in ieder geval 6 april. Hierdoor zijn de kerkdiensten en bijeenkomsten grotendeels stilgevallen. Niemand kan zich een situatie heugen dat de kerken wekenlang gesloten bleven, dat de klokken zondags niet luiden, zelfs in de oorlog niet. Momenteel is dat wel het geval.

Om in deze onzekere tijd toch met elkaar verbonden te blijven zijn we aangehaakt bij het initiatief van Tsjerkepaad om de klokken te luiden ALS TEKEN VAN HOOP op woensdag 25 maart en woensdag 1 april van 19.00-19.15 uur.

Klokgelui als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

Klokgelui als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

De diensten na 6 april

Over de diensten na 6 april zal de kerkenraad zich nog beraden en zich daarbij mede laten leiden door adviezen, maatregelen en richtlijnen van de overheid en kerk.

U zult hierover geïnformeerd worden via de website van onze gemeente: www.pgbhh.nl en op de informatieborden bij de kerken zullen wij de kerktijden vermelden.

We hopen dat het coronavirus snel ingedamd zal worden, zodat we het gewone leven weer kunnen oppakken en elkaar in de kerk weer kunnen ontmoeten. Tot dan kunt u voor vragen, praktische hulp, bemoediging of een gesprek contact opnemen met:

Ds. Wattèl tel.nr. 0517-532237,

B. Bouma 0515-569380,

W. Schukken 0515-336417,

F. Bouwstra 0515-569311,

J. Sieperda 0515-573833.

 

In verbondenheid,

de kerkenraad van de Prot.Gem. Burgwerd-Hartwerd-Hichtum

 

Trouwe God,

Wij zijn veilig in uw handen.

Daar vertrouwen we op.

Dat te weten geeft rust

En vrede die alle verstand te boven gaat.

André Troost, nieuwe liedboek p. 569