Update omtrent coronavirus 30 maart

Beste gemeenteleden,

Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijk leven.

Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten komen te vervallen. Er geldt op dit moment nog een uitzondering voor kerkdiensten waar maximaal dertig personen aanwezig zijn, mits er geen fysiek contact is en er een afstand van anderhalve meter tussen personen is. De classis adviseert echter dringend ook geen kerkdiensten te houden waar dertig personen of minder bij aanwezig zijn.

Onze gemeente volgt dit advies op om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Kerkdiensten op televisie.

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Goede Vrijdag zendt Omroep Fryslân de Mattheuspassion in het Frysk uit. NPO2  zendt ’s zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met ds. René de Reuver.

Kijk voor online diensten ook eens op  kerkelijke websites zoals: www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl of www.YouTube.com.

 

Elkaar ondersteunen

Nu het er niet op lijkt dat het coronavirus snel ingedamd zal worden zullen we elkaar niet binnen korte tijd weer in de kerk ontmoeten.  Laten we elkaar tot dan bemoedigen en ondersteunen. U/je kunt voor vragen, praktische hulp, bemoediging of gewoon een praatje terecht bij de kerkenraadsleden: B. Bouma 0515-569380, W. Schukken 0515-336417, J. Sieperda 0515-573833, F. Bouwstra 0515-569311.  Ook kunt u contact opnemen met ds. Wattèl 0517-532237.

 

Onze hartelijke groeten, 

Ds. P. Wattèl en de kerkenraad.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

Wol ús mei jo wjukken hoedzje,

Stypje as de stoarmen woedzje

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Liedboek 416 fers 2

 

PS   Graag zouden wij de e-mail adressen van onze leden in ons adressenbestand op willen nemen voor het verzenden van nieuwsbrieven en aankondigingen. Bij toestemming het e-mail adres mailen naar: jbouwstrafeenstra@gmail.com

       Bij voorbaat dank!