Ferromming koroana maatregels

Geplaatst op 30 september, 2021

Tsjerken meie fanôf 25 septimber de oardelmeter-regel loslitte en der is gjin koroana tagongsbewiis nedich by de yngong.  Ek mei der wer songen en […]

Lees verder »

Meidielings út de tsjerkerie

Geplaatst op 17 augustus, 2021

De jierrekkens 2020 fan de diakony en de tsjerkrintmasters lizze op besjen fan 23 o/m 30 augustus by Franke Bouwstra, Oldeclooster 8 te Hartwert. Graach […]

Lees verder »

Aanmelden diensten

Geplaatst op 4 juli, 2021

Voor de diensten dient men zich de komende weken aan te melden. Aanmelden voor de diensten kan op de zaterdag voorafgaand aan de dienst, tussen 16.00 en […]

Lees verder »

Jaarrekeningen 2020

Geplaatst op 21 juni, 2021

De jaarrekeningen voor 2020 van de Gemeente en de Diaconie moeten op 15 juni ingediend worden bij de Classicale Commissie voor Behandeling van Beheerszaken […]

Lees verder »

Nijsbrief leden maart 2021

Geplaatst op 15 maart, 2021

Bêste leden, Ferline jier hiene wy healwei de fjirtichdagentiid de earste lockdown. No, in jier letter, geane wy wer mei beheiningen op wei nei Peaske.  De […]

Lees verder »

Actie Kerkbalans 2021

Geplaatst op

Geef   vandaag   voor de   kerk   van  morgen Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane […]

Lees verder »