Kerstviering 24 december

Geplaatst op 4 december, 2023

Op zondag 24 December is er een speciale Kerstviering in de versierde Kerk van Hichtum met als Thema: Kom gewoon zoals je bent, je bent Welkom! Deze […]

Lees verder »

Tsjinst 5 novimber

Geplaatst op 2 november, 2023

    Yn tsjinstelling ta wat der yn de Kerkklok stiet, begjint de tsjinst fan kommende snein net om 14.00 oere mar om 15.00 oere. En der is gjin […]

Lees verder »

Jierrekkens

Geplaatst op 12 september, 2023

De jierrekkens fan de diakenij en fan de tsjerke lizze o.m. 14 septimber op besjen by F. Bouwstra. till. 0683718319.

Muziek raakt

Geplaatst op 19 augustus, 2023

…in Hichtum met m.m.v. Piter Wilkens Op zondagmorgen 10 september is er een bijeenkomst met eigen invulling in de kerk van het pittoreske Hichtum. Dit […]

Lees verder »

Tsjinst mei Piter Wilkens

Geplaatst op 23 juli, 2023

Snein 10 septimber yn de tsjerke fan Hichtum. 11.00 oere: spesjale tsjinst mei meiwurking fan Piter Wilkens, ús Fryske troubadour. Ynrin fanôf 10.30 oere […]

Lees verder »

Stille zaterdag

Geplaatst op 28 maart, 2023

Op “stille zaterdag” 8 April binne de tsjerken fan Burchwert en Hichtum de jûns fan 19.00 – 20.00 oere iepen. Op dizze sneontejûn foar Peaske is der foar […]

Lees verder »