Plantdag 9 april a.s.

Geplaatst op 28 maart, 2022

De projectgroep Natuerlik Burchwert neemt samen met de dorpen Tjerkwerd en Kimswerd deel aan het project ”Tichterby de Natuer, troch de flearmûzen”. Zoals […]

Lees verder »

Dienst 16 januari

Geplaatst op 6 januari, 2022

In verband met de huidige corona maatregelen heeft de Kerkenraad besloten de kerkdienst van 16 januari a.s. NIET door te laten gaan. Over de  kerkdiensten […]

Lees verder »

Kerkdiensten

Geplaatst op 23 december, 2021

De lockdown die vanaf 14 december van kracht is heeft ook gevolgen voor de geplande kerkdiensten van onze gemeente. Gebaseerd op de adviezen van de […]

Lees verder »

Ferromming koroana maatregels

Geplaatst op 30 september, 2021

Tsjerken meie fanôf 25 septimber de oardelmeter-regel loslitte en der is gjin koroana tagongsbewiis nedich by de yngong.  Ek mei der wer songen en […]

Lees verder »

Meidielings út de tsjerkerie

Geplaatst op 17 augustus, 2021

De jierrekkens 2020 fan de diakony en de tsjerkrintmasters lizze op besjen fan 23 o/m 30 augustus by Franke Bouwstra, Oldeclooster 8 te Hartwert. Graach […]

Lees verder »

Aanmelden diensten

Geplaatst op 4 juli, 2021

Voor de diensten dient men zich de komende weken aan te melden. Aanmelden voor de diensten kan op de zaterdag voorafgaand aan de dienst, tussen 16.00 en […]

Lees verder »