Kerkenraad

Kerkrentmeesters

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderling-kerkrentmeesters aangesteld.

- Franke Bouwstra, Hartwerd
0515 569 311

- Djurre Zijsling, Hartwerd (scriba kerkenraad)
06 4006 1400

Ouderlingen

In de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum zijn twee ouderlingen aangesteld.

- Bouwe Bouma, Hartwerd
0515 569 380

- Tineke Jongsma, Burgwerd (voorzitter kerkenraad)
0515 575 184

Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen.

- Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd
0515 336 417

- Tjallie van Abbema, Hartwerd
06 25 477 283