Nieuwjaarsdienst 7 januari

25/12/2023

Op Zondag 7 Januari is er de Nieuwjaarsdienst in de kerk van Hichtum.

Thema : Leafde en Frede m.m.v Qlassy

Een mooie gelegenheid elk jaar om de goede wensen naar elkaar over te brengen voor het nieuwe jaar. Vanaf 10.15 staat de koffie/thee klaar met wat lekkers erbij om daarna aan deze dienst, die 11.00 begint, te beginnen.

De dienst is o.l.v. De Zangdienstcommissie. Dit jaar wordt de Frede en Leafde in deze bijeenkomst bezongen door de 4 dames van Qlassy. Ook samenzang met de gemeente en gedichten zullen voor afwisseling zorgen in deze altijd weer bijzonder mooie dienst.

Ook IEDEREEN hierbij: Van Harte Welkom!