Verkiezing van ambtsdragers

24/04/2024

Op de gemeenteavond van 23 april 2-24 is een verkiezing van ambtsdragers gehouden, die de taken van de aftredende ambtsdragers over kunnen nemen.

De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden voorgedragen:

  • Joke Steinfort-Blom als diaken
  • Jan-Tjeerd Steinfort als ouderling.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld en er op de gemeenteavond geen bezwaren tegen deze voordracht waren, zijn zij gekozen.

Mocht u bezwaren hebben tegen deze verkiezing of tegen de gevolgde procedure, dan kunt u dat tot uiterlijk 5 mei a.s. schriftelijk kenbaar maken aan de leden van de kerkenraad. Ook kunt dit doen per E-mail naar: jbouwstrafeenstra@gmail.com

Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in een kerkdienst. Deze dienst wordt gehouden in de kerk van Hichtum op 12 mei a.s. om 11:00 uur; inloop is vanaf 10:30 uur met koffie en wat lekkers.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad